top of page

REFERENCE

Dio stambenih zgrada gdje smo ugradili BONOS® CLS i BONOS® PRIČUVNE dimnjake, te spajali plinske aparate sa BONOS® CLS dimnjacima.

Dio izoliranih dimnjaka na gospodarskim objektima

Dio izoliranih dimnjaka na privatnim stambenim objektima

Dio sanacija klasičnih dimnjaka sa PP (polipropilenom) za plinske kondenzacijske aparate

Dio sanacija klasičnih dimnjaka sa INOX cijevima

Spajanje peći na pelete i sanacija dimnjaka za pelete

Spajanje dimnjaka sa pećima na kruto gorivo

Dimnjaci za plinske kamine

Povišenje dimnjaka

INOX dimnjaci u drvenim kućama

bottom of page