top of page

DIMOVODNI ELEMENTI ZA KONDENZACIJSKE I TURBO  APARATE

Primjenjuju se za spajanje plinskih aparata sa dimnjakom, te samu izvedbu dimnjaka. 

 

Kod kondenzacijskih plinskih aparata dimovodne cijevi napravljene su od polipropilena (PP) a kod turbo aparata od aluminija. 

bottom of page