top of page

BONOS® CLS KOAKSIJALNI SISTEM DIMNJAKA ZA PLINSKO GRIJANJE

(MONTAŽA IZVAN ZGRADE)

BONOS® CLS koaksijalni dimnjaci (montaža izvan zgrade) idealno su riješenje za stare zgrade, gdje nema postojećeg odgovarajućeg dimnjaka. Dimnjaci se montiraju na fasadi zgrade, a aparati na unutarnjem zidu. Na taj način omogućeno je korištenje plinskih aparata i na višekatnim stambenim zgradama bez odgovarajućih dimnjaka.

bottom of page